Εναρκτήρια Συνάντηση Έργου

Σκοπός Συνάντησης: Εναρκτήρια Συνάντηση Έργου
Ημερομηνία Συνάντησης: 08/10/2018
Τόπος Συνάντησης: Επιτροπή Ερευνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Research Committee, University of Ioannina,

Μέσα ενημέρωσης Ελλάδας